Huurtarieven De Kroon

 

TARIEF A

 

TARIEF B
GROTE ZAAL en/of FOYER EUR EUR
Activiteit met publiek en/of tooggebruik* 150,00 300,00
Ledenfeest met tooggebruik* 110,00 220,00
Ledenfeest zonder toog (enkel koffie/thee)* 70,00 140,00
Cursus-vergadering (zonder uitbating toog)* 35,00 100,00
Particuliere feesten * 500,00 nvt
Commerciële activiteiten * 500,00 500,00PODIUM
repetities – cursussen (zonder uitbating toog)* 5,00 30,00
Sabam/jaar voor repetities met muziek 50,00 nvtEXPRESSIERUIMTE
repetities – cursussen (zonder uitbating toog) 0,00 30
erkende sportverenigingen/uur 3,50 nvt
gebruik geluidsinstallatie/jaar 25,00 nvt
Sabam/jaar voor repetities met muziek 50,00 nvtKLEINE ZAAL
vergadering/cursus/repetitie (zonder uitbating toog) 0 50,00
Receptie – feest * 70,00 150,00
Tentoonstelling * 35,00 75,00
Particulier feest * 140,00 nvtVERGADERLOKAAL 1, 2 OF MUZIEKLOKAAL
Vergadering (Zonder uitbating toog) 0 50,00
Feest* 35,00 75,00
Particulier feest* 70,00 nvtKEUKEN
Feesten verenigingen*
          zonder apparatuur of stroomverbruik 15,00 60,00
          met apparatuur of stroomverbruik 35,00 120,00
Particuliere feesten* 55,00 120,00
Kooklessen 15,00 60,00
Porselein en bestek :
          0,04 EURO per stuk voor verenigingen binnen Bocholt
          0,08 EURO per stuk voor verenigingen buiten Bocholt + particulierenKOFFIETAFELS
keuken/zaal/porselein 175 nvt* Deze huurtarieven gelden voor een tijdsduur van maximum 4 uur.
  Per bijkomend uur = % van het basistarief 20% 30%
  (1/2 uur voor aanvang activiteit tot sluiten deur voor publiek) 

 

 

 


 

TARIEF A


 

TARIEF B


APPARATUUR EUR EUR
a. Geluidsinstallatie groot + 1 technicus ** 70,00 105,00
b. Geluidsinstallatie klein zonder technicus (max 2 micro’s) ** 15,00 50,00
c. Draadloze micro 5,00 7,50
b. Belichtingsinstallatie + 1 technicus **
        in overleg met technicus:
        – pakket 1 Klein 50,00 75,00
        – pakket 2 Midden 100,00 150,00
        – pakket 3 Groot 150,00 225,00
d. 2de technicus** 35,00 55,00
e. Beamer/diaprojector + technicus** 35,00 55,00
    Zonder technicus 15,00 25,00
f. Laptop + beamer (vergaderlokalen) 0,00 15,00
g. Repetities met geluid en belichting** 50,00 75,00** Deze huurtarieven gelden voor een tijdseenheid van maximum 4 uur.
    Per bijkomend uur met technicus 30,00 50,00
    (ook bij aanwezigheid van technicus tijdens repetities)

 

 


 

 


 

 

AFVAL
Alle afval dient meegenomen te worden indien dit niet gebeurt:
   per afvalzak 10,00 10,00
   per fles 1,00 1,00
   per liter frituurolie 10,00 10,00AANVULLING HUURTARIEVEN DE KROON I.V.M. GEBRUIK TRIBUNE
De regel is dat als je de tribune gebruikt met ticketverkoop deze verkoop gedaan moet worden
door de Kroon (0,35 € per ticket)
Indien verenigingen/gebruikers toch deze verkoop zelf wensen te doen = 50 € per voorstellingALGEMENE BEPALINGEN
1. In deze prijzen is inbegrepen : verwarming, verlichting, meubilair, onderhoud en aanwezigheid
    van 1 toezichter
2. Tarief A wordt toegepast wanneer het gaat om activiteiten waarbij een ERKENDE vereniging
    van Bocholt alleen organisator is of medeorganisator met financiële verantwoordelijkheid.
    Bij particuliere feesten/commerciële activiteiten is tarief A voor de inwoners van Bocholt.
    Tarief B wordt toegepast voor verenigingen buiten Bocholt en voor niet-erkende verenigingen.
    Bij commerciële activiteiten is tarief B voor inwoners buiten Bocholt.
3. Per reeks betalende voorstellingen in de grote zaal krijgt elke erkende vereniging van Bocholt                                                                                                                                              5 gratis repetities op het podium